Όνομα προϊόντος Τιμή προϊόντος Κατάσταση αποθέματος